Progress in Plant Protection

Official control of pesticide residues in crops from the north‐eastern Poland in 2012

Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno‐wschodniej Polski w 2012 roku

Bożena Łozowicka, e-mail: B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl; biuro@ior.bialystok.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Izabela Hrynko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Ewa Rutkowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Magdalena Jankowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Piotr Kaczyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska
Streszczenie

This paper presents results of official control of pesticide residues conducted in the samples from the north‐easternPoland. In total 117 samples were tested in the year 2012 (62.4% vegetables, 26.5% fruit and 11.1% cereals grain). Among 167 pesticides, 11 active substances were detected, mainly fungicides (91.9% of detection). Pesticide residues most often were detected in samples of fruit (32.3%), especially in strawberries (25.8%). 18.8% (22) samples contained pesticide residues below maximum residue levels (MRLs). MRLs exceedances were not found.

 

Celem opracowania jest analiza wyników przeprowadzonej kontroli urzędowej w płodach rolnych z północno‐wschodniej Polski na obecność pozostałości środków ochrony roślin (ś.o.r.). W 2012 roku przebadano 117 próbek (62,4% warzyw, 26,5% owoców i 11,1% ziaren zbóż). Spośród 167 oznaczanych pestycydów wykryto 11 substancji czynnych, głównie fungicydów (91,9% detekcji). Pozostałości ś.o.r. najczęściej wykrywano w próbkach owoców (32,3%), a pośród nich w truskawkach (25,8%). W 18,8% próbek stwierdzono pozostałości poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). Nie stwierdzono przekroczeń NDP.

 

 

Słowa kluczowe
crops; official control; pesticide residues; north‐eastern Poland; płody rolne; kontrola urzędowa; pozostałości pestycydów; północno‐wschodnia Polska
Progress in Plant Protection (2013) 53: 571-575
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-065
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy