Progress in Plant Protection

Komitet redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
 
Z-ca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Bożena Łozowicka
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
 
Sekretarz redakcji: mgr inż. Hanna Kazikowska 
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

REDAKTORZY DZIAŁOWI

Agronomia
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
dr hab. Roman Krawczyk, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Henryk Ratajkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Anna Tratwal, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
Bezpieczeństwo żywności
dr hab. Piotr Kaczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
prof. dr hab. Mariusz Kucharski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Fitopatologia
dr hab. Marta Damszel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Romuald Gwiazdowski, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr Joanna Horoszkiewicz, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr Ewa Jajor, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Beata Komorowska, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice
dr hab. Tomasz Kosiada, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Lemańczyk, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
dr hab. Krzysztof Treder, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Herbologia
dr hab. Robert Idziak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Renata Kieloch, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
dr hab. Kinga Matysiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr Tomasz Sekutowski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
dr hab. Łukasz Sobiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Metody biologiczne, ekologia i ochrona środowiska rolniczego
dr Anna Filipiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
prof. dr hab. Jolanta Kowalska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Paweł Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Rolnictwo precyzyjne
dr hab. Roman Kierzek, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Andrzej Wójtowicz, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Zoologia
dr hab. Paweł K. Bereś, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Robert Lamparski, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz
dr Przemysław Strażyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
dr hab. Dorota Tumialis, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Jacek Twardowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu    
dr hab. Joanna Zamojska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 
RADA NAUKOWA
 
dr Elżbieta Ceglarska, European Food Safety Authority, Parma, Włochy
dr hab. Marta Damszel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polska
prof. dr Stefan Kühne, Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Kleinmachnow, Niemcy
dr Pedro Gómez López, CEBAS-CSIC, Espinardo, Hiszpania
dr hab. Kinga Matysiak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Polska
prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, Polska
Francoise Petter, European and Mediterranean Plant Protection Organization, Paryż, Francja
prof. dr hab. Janusz Podleśny, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska
prof. dr hab. Joanna Puławska, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice, Polska
dr hab. Tatyana Stefanovska, National University of Live and Environmental Science of Ukraine, Kijów, Ukraina
dr hab. Ewa Szpyrka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska
prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
dr Kazbek Toleubayev, Kazakh Research Institute for Plant Protection and Quarantine, Rakhat, Kazachstan
prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz, Polska
 
 
Redaktor statystyczy
dr hab. Jan Bocianowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
mgr Agata Pruciak-Nowak, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań