Progress in Plant Protection

The degree of damage to plants of different cultivars of faba bean (Vicia faba L.) and pea (Pisum sativum L.) by Deroceras reticulatum (O.F. Müller)
Stopień uszkodzenia roślin różnych odmian bobiku (Vicia faba L.) i grochu (Pisum sativum L.) przez Deroceras reticulatum (O.F. Müller)

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zoologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Monika Jaskulska, e-mail: m.jaskulska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zoologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Kozłowska, e-mail: markoz@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Abstract

The aim of this study was to estimate susceptibility of faba bean and pea cultivars to slugs of the species Deroceras reticulatum. Experiments were carried out in controlled conditions on sprouting seeds and on plants at the 3- or 4-leaf stage of development. The study included plants of nine faba bean cultivars and eleven pea cultivars, which were exposed to grazing by slugs. From the cultivars of faba bean listed in the national register of agricultural plants, cultivars with high and low tannin contents were selected for this study. It was determined which of the cultivars exhibit higher or lower sensitivity to D. reticulatum. Severe damage was recorded in the case of germinating seeds of the Granit cultivar of faba bean and the Mentor cultivar of pea, and plants of the Leo cultivar of faba bean and the Mecenas and Muza cultivars of pea. The obtained information will be used in the selection of cultivars for cultivation in areas with a high risk of slugs.


Celem przeprowadzonych badań była ocena wrażliwości odmianowej bobiku i grochu na ślimaki Deroceras reticulatum. Badania wykonano w kontrolowanych warunkach, na kiełkujących nasionach i roślinach w fazie rozwojowej 3–4 liści. Obiektem badań były rośliny dziewięciu odmian bobiku i jedenastu odmian grochu, które eksponowano na żerowanie ślimaków. Spośród odmian bobiku wymienianych w krajowym rejestrze roślin rolniczych, do badań wybrano odmiany o wysokiej i niskiej zawartości tanin. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono odmiany mniej lub bardziej wrażliwe na D. reticulatum. Do silniej uszkadzanych należały kiełkujące nasiona bobiku odmiany Granit i nasiona grochu odmiany Mentor oraz rośliny bobiku odmiany Leo i rośliny grochu odmiany Mecenas i Muza. Uzyskane informacje będą wykorzystane w doborze odmian do uprawy na obszarach zagrożonych przez ślimaki.Key words
Deroceras reticulatum; cultivars of faba bean and pea; damages; odmiany bobiku i grochu; uszkodzenia
References

Aguiar R., Wink M. 1999. Mollusc-deterrent activity of lupin alkaloids. p. 97–98. In: Proceeding 9th International Lupin Conference. Germany, Klink/Mültriz, 20–24 June 1999. International Lupin Association, Canterbury, New Zeeland, 481 pp.

Aguiar R., Wink M. 2005. How do slugs cope with toxic alkaloids? Chemoecology 15 (3): 167–177.

Albrectsen B.R., Gardfjell H., Orians C.M., Murray B., Fritz R.S. 2004. Slugs, willow seedlings and nutrient fertilization: intrinsic vigor inversely affects palatability. Oikos 105: 268–278. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2004.12892.x

Brooks A.S., Crook M.J., Wilcox A., Cook R.T. 2003. A laboratory evaluation of the palatability of legumes to the field slug Deroceras reticulatum Müller. Pest Management Science 59 (3): 245–251.

Byers R.A. 2002. Agriolimacidae and Arionidae as pests in lucerne and other legumes in forage systems of north-eastern North America. p. 325–335. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand, CABI Publishing, UK, 468 pp.

Dirzo R., Harper J.L. 1982. Experimental studies on slug–plant interactions. IV The performance of cyanogenic and acyanogenic morphs of Trifolium repens in the field. Journal of Ecology 70: 119–138.

Domański P.J., Osiecka A. 2014. Pastewne. s. 105–135. W: „Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2014. Burak, ziemniak, oleiste i włókniste pastewne” (E.S. Gacek, red.). COBORU, Słupia Wielka, 146 ss.

Ester A., Trul R. 2000. Slug damage and control of field slug (Deroceras reticulatum (Müller)) by carvone in stored potatoes. Potato Research 43 (3): 253–261.

Fritz R.S., Hochwender C.G., Lewkiewicz D.A., Bothwell S., Orians C.M. 2001. Seedling herbivory by slugs in a willow hybrid system: developmental changes in damage, chemical defense, and plant performance. Oecologia 129 (1): 87–97.

Gebauer J. 2002. Survival and food choice of the grey field slug (Deroceras reticulatum) on three different seed types under laboratory conditions. Anzeiger für Schädlingskunde. Journal of Pest Science 75: 1–5.

Kozłowski J., Jaskulska M. 2014. The effect of grazing by the slug Arion vulgaris, Arion rufus and Deroceras reticulatum (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) on extent of damage to leguminous plants and other small-area crops. Journal of Plant Protection Research 54 (3): 258–266.

Molgaard P. 1986. Food plant preferences by slugs and snails: a simple method to evaluate the relative palatability of the food plants. Biochemical Systematics Ecology 14 (1): 113–121.

Port R., Ester A. 2002. Gastropods as pests in vegetables and ornamental crops in Western Europe. p. 337–352. In: “Molluscs as Crop Pests” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand, CABI Publishing, UK, 468 pp.

Port C.M., Port G.R. 1986. The biology and behaviour of slugs i relation crop damage and control. Agricultural Zoology Reviews 1: 255–299.

South A. 1992. Terrestrial Slugs: Biology, Ecology, and Control. Chapman and Hall, London, 444 pp.

Spaul A.M., Eldon S. 1990. Is it possible to limit slug damage using choice winter wheat culivars? p. 703–708. In: Proccedings of The Brighton Crop Protection Conference: Pest and Diseases. Vol. 2. UK, Brighton, 17–20 November 1986, 865 pp.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 120-124
First published on-line: 2016-03-16 08:17:21
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-021
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list