Progress in Plant Protection

The possible causes of leaf spotting of Salvia farinacea and protection possibility

Przyczyny plamistości liści Salvia farinacea i możliwości ochrony 

Anna Jarecka Boncela, e-mail: Anna.Jarecka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The aim of this work was to determine the casual agent of leaf spotting of Salvia farinacea and possible methods of its control. The leaves of S. farinacea grown in flowerbed conditions showed disease symptoms browning spots. The results of mycology analisis revealed that the disease as caused by Alternaria alternata. Piraklostrobin (Signum 33 WG), grapefruit extract (Biosept Active) and tiofanat‐methyl (Topsin 500 M) greatly inhibited the growth and development of A. alternata. Total inhibition of the mycelium growth was observed after using piraklostrobin at the concentration of 250 μg/cm³. Grapefruit extract and tiofanat‐methyl at the concentration of 250 μg/cm³ limited the mycelium growth in 70% and 80% respectively. Preventively and curatively use synthetic analogs of strobilurins Topsin and Biosept significantly reduced the development A. alternata

 

Przedstawiono przyczyny plamistości liści Salvia farinacea i możliwości ochrony. Na liściach S. farinacea rosnącej na rabatach kwiatowych wystąpiły symptomy chorobowe. Testy chorobotwórczości wykazały, że główną przyczyną czarnobrunatnych plam jest grzyb Alternaria alternata. Badane środki: piraklostrobina (Signum 33 WG), wyciąg z grejpfruta (Biosept Active) i tiofanat metylu (Topsin 500 M), silnie hamowały wzrost i rozwój A. alternata. Piraklostrobina w stężeniu 250 μg/cm³ całkowicie zahamowała wzrostu grzybni. Wyciąg z grejpfruta i tiofanat metylu w stężeniu 250 μg/cm³ ograniczał wzrost grzybni odpowiednio w 80% i 70%. Syntetyczny analog strobiluryny, wyciąg z grejpfruta i tiofanat metylu zastosowane profilaktycznie i interwencyjnie, ograniczały rozwój A. alternata. 

Słowa kluczowe
Salvia farinacea; control; Alternaria alternata; fungicides; fungicydy 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 625-628
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-108
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy