Progress in Plant Protection

Susceptibility of developmental stages of the spider, Tegenaria atrica C.L. Koch to selected insecticides from different chemical groups

Wrażliwość stadiów rozwojowych pająka kątnika większego, Tegenaria atrica C.L. Koch na wybrane insektycydy z różnych grup chemicznych

Maryla Szczepanik, e-mail: mszczep@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Lwowska 1, 87-100 Toruń , Polska

Julita Templin

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Lwowska 1, 87-100 Toruń , Polska

Teresa Napiórkowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska , Lwowska 1, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

The susceptibility of larvae and nymphs1 of the spider Tegenaria atrica C.L. Koch to four insecticides (Vertimec 018 EC, SpinTor 240 SC, Actara 25 WG oraz Fastac 100 EC) containing the active substances from different chemical groups was studied under laboratory conditions. Insecticides were applied by contact (insecticide-treated filter paper) or spray method. Vertimec 018 EC and Actara 25 WG were used at 0.05, 0.1 and 0.2% concentration, SpinTor 240 SC at 0.02, 0.04 and 0.08% solutions and Fastac 100 EC dose was 0.005, 0.01 and 0.02%. Results show that spiders vary in responses to insecticides. The most toxic for both developmental stages was Fastac 100 EC (mortality of larvae was 94.22–97.22%, nymphs1 85.72–97.14%). Tiametoxam and abamectin showed low toxicity and their doses suggested for commercial application are safe for the early stages of T. atrica. Low dose of spinosad was relatively safe (7.5–22.5% mortality), but higher concentrations posed a risk to this group of predators.

 

Zbadano w warunkach laboratoryjnych wrażliwość larw i nimf1 pająka kątnika, Tegenaria atrica C.L. Koch na cztery insektycydy (Vertimec 018 EC, SpinTor 240 SC, Actara 25 WG oraz Fastac 100 EC) zawierające substancje czynne z różnych grup chemicznych. Stosowano metodę kolonizacji na traktowanym podłożu (bibuła filtracyjna) oraz metodę bezpośredniego opryskiwania larw lub nimf1 umieszczonych w szalkach Petriego. Preparaty Vertimec 018 EC oraz Actara 25 WG stosowano w stężeniu 0,05; 0,1 i 0,2%, SpinTor 240 SC w dawkach 0,02; 0,04 i 0,08%, Fastac 100 EC zastosowano w 0,005; 0,01 i 0,02% stężeniu. Otrzymane wyniki wskazują na zróżnicowaną wrażliwość pająków. Najbardziej toksycznym insektycydem dla młodocianych stadiów rozwojowych T. atrica był Fastac 100 EC (śmiertelność larw 94,22–97,22%, nimf1 85,72–97,14%). Środki owadobójcze zawierające tiametoksam i abamektynę wykazywały niską toksyczność, zalecane dawki polowe tych insektycydów są bezpieczne dla wczesnych stadiów rozwojowych T. atrica. Niskie dawki spinosadu powodowały śmiertelność na poziomie 7,5–22,5%, jednak wyższe stężenia preparatu SpinTor 240 SC stanowią zagrożenie dla tej grupy drapieżców. Powodują nie tylko wzrost śmiertelności nimf1, ale również zahamowanie procesu linienia.

 

 

Słowa kluczowe
abamectin; tiametoxam; spinosad; alpha-cypermethrin; Tegenaria atrica; abamektyna; tiametoksam; spinosad; alfa-cypermetryna
Progress in Plant Protection (2013) 53: 519-523
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-057
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy